Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 28.05.2024, serwis aktualizowany: 02.08.2023 o godzinie: 10:42

Strona główna

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OLEŚNIE
46-300 Olesno ul. Klonowa 1a

 Telefony
Dyżurny 
47 863 65 03 Sekretariat  47 863 65 02
Fax: 47 863 65 45

www.olesno.policja.gov.pl

 

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) uprzejmie informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie
z siedzibą przy ul. Klonowej 1A w Oleśnie, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym
trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

 

 - PJM (Polski język migowy)

 - SJM (System językowo-migowy)

 - SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

    Za pomocą poczty elektronicznej na adres: dyzurny.ol@op.policja.gov.pl
    Faksem pod numer: +48 47 86 36 545.
    Listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie, ul. Klonowa 1A, 46-300 Olesno.
    Złożyć osobiście w budynku Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie - przyjęcie zgłoszenia całodobowo.
    Przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer tel. +48 695 872 398, zawierającą elementy wskazane w formularzu.

Korespondencja przesyłana listownie lub przekazywana za pośrednictwem  KPP w Oleśnie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Powiatowa  Policji w Oleśnie zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr  112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Rejestr tlumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewózkiego.

do góry